• Slide-6
Facebook

Všetky práva vyhradené

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti Hotel Chateau Belá, s.r.o. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hotel Chateau Belá, s.r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.

Spoločnosť  Hotel Chateau Belá, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

V prípade akéhokoľvek záujmu nás kontaktujte na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Táto webová lokalita používa cookies, aby ste získali to najlepšie na našich stránkach.